Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego dla nauczycieli klas 0-3 przy Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Białymstoku rozpoczęło swoją działalność 2 czerwca 2008r.

Centrum Zasobów Dydaktycznych to nowość na polskim rynku edukacyjnym, które już od lat cieszy się wielkim powodzeniem w Stanach Zjednoczonych. W Polsce powstaje z samej potrzeby nauczycieli i braku materiałów do języka angielskiego dla klas 0-3. Centrum jest efektem współpracy z Ambasadą Stanów Zjednoczonych w Polsce.

Celem Centrum jest stworzenie atmosfery, w której będzie możliwe pomysłowe i niestandardowe przygotowywanie zajęć językowych, eksperymentowanie z najnowszymi technikami pedagogicznymi w zakresie nauczania języków. Koordynator tego projektu Małgorzata Chołodecka – English Language Fellow z programu Departamentu Stanu USA podkreśla „Centrum to nie tylko udostępnienie materiałów, których na rynku polskim brak, ale także stworzenie „sense of community” pomiędzy nauczycielami języka angielskiego, miejsca wymiany pomysłów i doświadczenia”.

Centrum dysponuje bogatym księgozbiorem, dużą ilością interesujących materiałów dydaktycznych oraz nowoczesnym sprzętem komputerowym i  audiowizualnym. Ponad to w  Centrum znajduje się maszyna do wycinania AccuCut oraz ponad 100 sztuk specjalnych form, dzięki którym można stworzyć oryginalne pomoce dydaktyczne na lekcje,  konkursy, projekty, warsztaty czy uroczystości.

W Centrum odbywają się szkolenia metodyczne, warsztaty, spotkania ale również można zorganizować lekcję języka angielskiego z wykorzystaniem dostępnych w Centrum materiałów.

Kontakt:

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego przy Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego Białostockiego Centrum Edukacji

ul. Ciepła 32, sala nr 13 (I piętro)
15 – 472 Białystok
tel. 85 651 58 55 wew. 24

e-mail: ylrc@modm.bialystok.pl